कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गंगा बहादुर भुजेल कार्यकारी अधिकृत rraptimunicipality42@gmail.com 056-550015 or 9855043111
ramesh chaudhary खरिदार पंजीकरण शाखा rrameshm42@gmail.com 9807246047