सूचना तथा समाचार

राप्ती नगरपालीका कृषि शाखा को आ.व. ०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक स्विकृत कार्यक्रम

तलब भत्ता निकासा सम्बन्धी सुचना!

राप्ती नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको २०७५ साउन भदौ र असोजको तलब चाडपर्व खर्च र विद्यालय संचालन मसलन्द निकासा बिवरण

Pages