सूचना तथा समाचार

दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना!

आवेदनका लागि यस लिङ्कमा जानुहोस् ।
https://goo.gl/forms/2lKeac43sdGq5zkc2
 

कार्यापालिका बैठक सम्बन्धमा ।

कार्यापालिकाको २१ बोर्ड बैठक मिति २०७४।११।२३ गते दिनको २ बजे हुने भएकोले बैठकमा सहमागी भइ दिनुहुन कार्यपालिकाको सदस्य ज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

Pages