तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
26% (27 votes)
राम्रो
31% (33 votes)
ठिकै
43% (45 votes)
Total votes: 105