तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
22% (16 votes)
राम्रो
30% (22 votes)
ठिकै
48% (35 votes)
Total votes: 73