तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (7 votes)
राम्रो
19% (6 votes)
ठिकै
58% (18 votes)
Total votes: 31