तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
29% (47 votes)
राम्रो
30% (48 votes)
ठिकै
41% (67 votes)
Total votes: 162