तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
25% (14 votes)
राम्रो
33% (18 votes)
ठिकै
42% (23 votes)
Total votes: 55