तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (5 votes)
राम्रो
27% (6 votes)
ठिकै
50% (11 votes)
Total votes: 22