तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (14 votes)
राम्रो
26% (12 votes)
ठिकै
45% (21 votes)
Total votes: 47