तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
28% (11 votes)
राम्रो
21% (8 votes)
ठिकै
51% (20 votes)
Total votes: 39