तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (18 votes)
राम्रो
32% (25 votes)
ठिकै
45% (35 votes)
Total votes: 78