तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (20 votes)
राम्रो
33% (29 votes)
ठिकै
44% (39 votes)
Total votes: 88