तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
28% (35 votes)
राम्रो
30% (38 votes)
ठिकै
43% (54 votes)
Total votes: 127