तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
24% (8 votes)
राम्रो
21% (7 votes)
ठिकै
55% (18 votes)
Total votes: 33