तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
22% (5 votes)
राम्रो
26% (6 votes)
ठिकै
52% (12 votes)
Total votes: 23