तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
31% (14 votes)
राम्रो
22% (10 votes)
ठिकै
47% (21 votes)
Total votes: 45