तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
25% (28 votes)
राम्रो
33% (36 votes)
ठिकै
42% (46 votes)
Total votes: 110