तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (19 votes)
राम्रो
31% (25 votes)
ठिकै
46% (37 votes)
Total votes: 81