FAQs Complain Problems

Plan and Project

११ औँ नगरसभाका निर्णय लगायत नीति तथा कार्यक्रम विवरण आ व २०७९।०८०

यस भित्र

१. नीति तथा कार्यक्रम २०७९

२. बजेट बक्तव्य २०७९

३. नगर सभा प्रस्ताव तथा निर्णय 

४. विनियोजन ऐन २०७९

५. लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९

६.  न्यायिक समितिको प्रतिवेदन 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वडागत योजनाहरु

नगरको वडागत योजनाहरु प्राप्त गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

http://bit.ly/वडागत-योजना-२०७६-०७७

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वडागत योजनाहरु

१३ वटै वडाका योजनाहरु प्राप्त गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

 https://drive.google.com/open?id=16jeBWz0GQbv0AaOwx27F9COVJk63IJBX

Pages