FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Municipal Board's Decisions

छैठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

छैठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

पाचौ कार्यपालिका बैंठक

पाचौ कार्यपालिका बैंठक

११ औँ नगरसभाका निर्णय लगायत नीति तथा कार्यक्रम विवरण आ व २०७९।०८०

यस भित्र

१. नीति तथा कार्यक्रम २०७९

२. बजेट बक्तव्य २०७९

३. नगर सभा प्रस्ताव तथा निर्णय 

४. विनियोजन ऐन २०७९

५. लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९

६.  न्यायिक समितिको प्रतिवेदन 

कार्यपालिका बैठक निर्णय १०२ र १०३

कार्यपालिका बैठक निर्णय १०२ र १०३

Pages