तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
29% (55 votes)
राम्रो
28% (53 votes)
ठिकै
43% (80 votes)
Total votes: 188