FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (77 votes)
राम्रो
27% (69 votes)
ठिकै
44% (114 votes)
Total votes: 260