FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (67 votes)
राम्रो
28% (64 votes)
ठिकै
42% (94 votes)
Total votes: 225