तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (64 votes)
राम्रो
29% (61 votes)
ठिकै
41% (88 votes)
Total votes: 213