FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (126 votes)
राम्रो
26% (107 votes)
ठिकै
44% (183 votes)
Total votes: 416