FAQs Complain Problems

News and Notices

परिपत्र सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै

अनुसूची फारमको साईज परिवर्तन गर्ने बारे।

सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी सूचना

नवौँ नगरसभाको दिन कार्यालयको सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी सूचना

योजनाको भुक्तानी सम्बन्धमा

योजनाको भुक्तानी सम्बन्धमा

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

अत्यावश्यक बाहेका सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

द्धन्द प्रभावित सहायता सम्बन्धी अन्यन्न जरुसी सूचना

श्री वडा कार्यालय सबै

राप्ती नगरपालिका ।

द्धन्द प्रभावित सहायता सम्बन्धी अन्यन्न जरुरी सूचना । प्रचार प्रसारको लागि अनुरोध छ ।

परिपत्र सम्बन्धमा

भुकम्प लाभग्राही विवरण ५ दिन भित्र पठाउने संग सम्बन्धित।

परिपत्र सम्बन्धमा

मुस्लिम आयोगको मिति २०७७।११।२६ को निर्णय कार्यान्वयन विषय संग सम्बन्धित!

जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा

जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा

आ व २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना!

बेरोजगार व्यक्तिमा सुचिकृत हुन आवश्यक निवेदन फारम यसै साथ संलग्न गरिएको छ। Download गरी फारम भर्न सकिनेछ।

वडा कार्यालयलाइ परिपत्र

वडा कार्यालयलाइ परिपत्र

मतदाता नामावलीको विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

श्री जो जससँग सम्बन्धी छ सवै,

श्री वडा कार्यालय सवै ।

 

वडा कार्यालयले दिएको निवेदनको ढाचामा स्थानीय पंजीधिकारीबाट सिफारिस गरि मृतकको नामवली हटाउन सक्नेछ  ।

सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्र सम्बन्धमा।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक सूचना, वडालाई परिपत्र साथै स्थानिय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ यसै सूचना मार्फत प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ।

सिपमुलक तालिम सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना

सिपमुलक तालिम सम्बन्धमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना नगरपालिकालाई पत्राचार भए अनुसार सो सम्बन्धमा आवश्यक विवरण यसै साथ प्राप्त गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भई जनशक्ति माग गर्ने सम्बन्धी सूचना!

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भई जनशक्ति माग गर्ने नमुना फारम अनुसुची ३ र ४ समेत यसै साथ PDF फाईल मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ।

विद्यालयहरुको दोस्रो त्रैमासिक तलब तथा दिवा खाजा खर्च निकासा सम्बन्धमा!

राप्ती नगरपालिका चितवन को आ व २०७७/०७८ को विद्यालयहरुको दोस्रो त्रैमासिक तलब लगायत दिवा खाजा खर्च निकासा विवरण यसै साथ संलग्न PDF फाईल प्राप्त गर्न सकिने सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ।

बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सबै।

सूचिकृत बेरोजगारहरुको विवरण यसै PDF फाईल मार्फत प्राप्त गर्नुहुन।

नगरपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द सम्ब्नधि सूचना ।

नगरपालिकाको आठौ नगरसभा मिति २०७७।०९।०८ गते भएको उक्त दिन सेवा प्रवाह बन्द हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

लाभग्राही छनौट सम्बन्धमा

लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना

कृषि पकेट क्षेत्रको निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना!

राप्ती नगरपालिका भित्र कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना तथा मागपत्र नवेदनको ढाँचा यसै साथ संलग्न रहेको जानकारी गराईन्छ।

वडा कार्यालयलाइ परिपत्र सम्बन्धमा

वडा कार्यालयलाइ योजना सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा

विद्यालयहरुलाई रकम निकासा सम्बन्धमा

प्रथम त्रैमासिक तलब भत्ता र चाड पर्व सहित न.पा. आन्तरिक तर्फको स. का. तलब एवम प्रोत्साहन रकम निकासा विवरण यसै साथ प्राप्त गर्नु हुन सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचित गरिन्छ।

परिपत्र सम्बन्धमा

वडा कार्यालयहरुलाइ परिपत्र सम्बन्धमा

लागत अनुमान (दर रेट) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना!

प्रस्तुत विषयमा यस राप्ती नगरपालीकामा कोभिड १० संक्रमण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पत्रमा उल्लेखित सामानहरुको दररेट यसै  महिना भित्र उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ।

घाइते/अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका ।

घाइते/अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे

विवरण पेश गर्ने बारे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विवरण पेश गर्ने बारे ।

राप्ती नगरपालिका चितवनको हार्दिक अपिल

निषेधित गरिएको मिति २०७७।०५।१२ गते राती १२:०० बजे सम्म लम्बिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

हार्दिक अपिल

हार्दिक अपिल

जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय सवै

श्री विषयगत शाखा का

जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

वडा कार्यालयको लागि सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको अत्यन्त जरुरी सूचना

राजश्व दाखिला सम्बन्धमा ।

राजश्व दाखिला सम्बन्धमा ।

कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे

स्वास्थ्य तर्फ कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे छ । सफल उम्मेदवारले तुरुन्त नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

चौथो तहको अ हे व र अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

वि न १-२/२०७६-७७ को चौथो तहको अ हे व र  अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना  ।

अनमी र अहेव चौथो तहको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ।

मिति २०७७।०२।२० मा प्रकाशित अनमी र अ हे व पदको प्रकाशित विज्ञापन संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको छ । संक्षिप्त सुचीमा परेका उम्मेद्वारले सुचना बमोजिम अन्तर्वाता परिक्षामा सहभागी हुन सम्बन्धी सबैमा सूचीत गरिन्छ ।

कृषी अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

कृषी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

कृषी अधिकृतको संक्षिप्त सुची प्रकाशन

कृषी अधिकृत पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

शोक विज्ञप्ती

राप्ती नगरपालिका चितवनको शोक विज्ञप्ती

स्वास्थ्य तर्फ दरखास्त आव्हान

अ न मी, अ हे व र कार्यालय सहयोगीको दरखास्त आव्हान

योजनाको समिति गठन गर्ने सम्बन्धी

श्री सम्बन्धित वडा कार्यालय

राप्ती नगरपालिका ।

स्रोत बमोजिम योजना छनौट गरि पठाउने बारे ।

आ.व. ०७७/७८ कोल लागी स्रोत बमोजिम योजना छनौट गरि पठाउने बारे ।

योजनाको सम्झौता सिफारिस स्थगित गर्ने सम्बन्धी

 

वडा कार्यालय सबै राप्ती नगरपालिका

योजनाको सम्झौता सिफारिस स्थगित गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

कोरोना रोकथाममा सहयोग गरिदिनुहुन

कोरोना रोकथाममा सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल व्यक्त गर्दछौ ।

विउ विक्री वितरण सम्बन्धमा ।

विउ विक्री वितरण सम्बन्धमा ।

गरिमा धानको क्षेती पूर्ती सम्बन्धमा ।

श्री गरिमा धान संग सम्बन्धित सवै

राप्ती नगरपालिका ।

जिन्सी सामानको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका ।

राजश्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

प्रत्येक वडाले आ-आफ्नो वडामा संकलित राजश्व विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुुन अनुरोध छ ।

हावाहुरीको घर पूर्णक्षेती विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय सबै

राप्ती नगरपालिका ।

हावाहुरीको घर पूर्णक्षेती विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

विेदेश गएको व्यक्तिहरुको विवरण

विेदेश गएको व्यक्तिहरुको विवरण

शुभकामना

शुभकामना

कोराना राहत वितरण खाधान्न समितिको निर्णय

कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भइ विहान वेलुकाको छाक टार्न अप्ठेरो परेको अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरणको खाधान्न खरिद प्रकिया अघि बढाइएको हुदा सो को निर्णय कपी अपलोड गरिएको छ ।

हार्दिक अपिल

विश्वव्यापी रुपमा आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस COVID-19 का कारण हामी नेपालीहरुलाई पनि त्यति कै चिन्तित तुल्याएको छ । हाल लगातार २०७६ चैत्र १० गतेबाट भएको लकडाउनका कारण दिन दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरेर खाने र असहाय असक्त र विपन्नहरुलाई विहान वेलुका खाना खाने समस्या भएको हुँदा यस राप्ती नगरपालिकाले

राहत संकलनको वडालाई परिपत्र

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपलिका ।

 

आधारभुत स्वा.केन्द्र र एकिकृत बस्ती विकास

श्री सम्बन्धी वडा कार्यालय

राप्ती नगरपालिका

आधारभुत स्वा.केन्द्र र एकिकृत बस्ती विकास

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका चितवन ।

जग्गा संरक्षण, नमूना कार्य, मौरी समुह गठन विपन्नलाई बास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि पत्र साथै अपलोड गरिएको छ । सोही अनुसार आफ्नो वडामा रहेको सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरु विवरण अध्यावधिक गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सेवा करार

प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सेवा करार कृषी तर्फ

आज मिति २०७६।०९।२८ गतेबाट राप्ती-६बाट अनलाइ घटना दर्ता सुरुवात

आज मिति २०७६।०९।२८ गतेबाट राप्ती-६ मा पौष २६ र २७ गतेको प्रशासनिक अभिमूखीकरण तालिम पश्चात अनलाइ घटना दर्ता सुरुवात भएको छ ।

साथै यस अघि वडा नं. ७ र ८ मा समेत सुरु भएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै केही दिनमा अन्य वडामा पनि अनलाइन घटना दर्ता व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

सम्पुर्ण सहकारीहरुलाई COPOMIS तालिम सम्बन्धमा।

सहकारी संस्थाहरुलाई कम्प्युटरमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली COPOMIS को प्रयोगात्मक तालिम मिति २०७६।०९।०१ देखी २०७६।०९।०६ सम्म संचालन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ। सोही अनुसार पहिलो चरणमा तपशिल बमोजिमका सहकारी संस्थाहरुले समय तालिका अनुसार Laptop सहित तहाँ संस्थाबाट १ जना अनिवार्य उपस्थित गराईदिनुह

लेखापरिक्षकको नामावली सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना !

यस नगरपालिका भित्रका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई लेखापरिक्षकको नामावली सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना !

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागबाट MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको उमेद्वारहरुको मिति २०७६।०६।१७ मा संक्षिप्त सूची प्रकाशन भइ भइ यस कार्यालयबाट कम्प्यूटर सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता लिन लखी आएको हुँदा मिति २०७६।०७।२३ गते नगरपालिकाबाट शीप परिक्षण र अन्तरवार्ता समेत लिई विभागबाट जारी गरिएको

करार शिक्षकको विवरण सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस राप्ती नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुमा प्राथमिक तहको साधारण दरवन्दिमा करारमा कार्यरत शिक्षकहररुको विवरण स्थायी शिक्षक पदस्थापन प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमको सुचि प्रकाशित गरिएको छ। यसअनुसार आफ्नो विवरण फरक पर्न गएमा आवश्यक प्रमाण सहित २०७६।०७।२४ गते सम्ममा यस कार्यलयमा सम्पर्

एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको सिप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुसी सूचना ।

गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग सिंहदरबार काठमाडौंबाट प्रकाशित मिति २०७६।०६।१७ गते प्रकाशित संक्षिप्त सूचीमा छनौट भएका देहायका उमेद्वारहरुको राप्ती नगरपालिका कार्यालय भण्डारामा हुने कम्प्यूटर सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता मिति २०७६ कार्तिक २३ गते हुने हुँदा सेवा इकाईको लागि जनश

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. ०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना र पत्राचार वडा कार्यालय सबै

विपन्न नागरिक आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा मुटु मृगोला रोग क्यन्सर पार्किन्सन्स अल्जाइमर हेड ईन्जुरी स्पाईनल इन्जुरी र सिकलसेस एनिमिया जस्ता विरामिले यसै सूचनामा रहेको फारम भरी सिफारिस साथ निवेदन दिई चार लाख सम्मको निशुल्क अस्पताल सुविधा लिन सकिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। साथै विपन्न नागरिक ‌‌अ‌ा‌ैषधी उपचार कोष निर्देशिका

योजना संकलन गरिने सम्बन्धी सूचना ।

राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभा मिति २०७६ असार १० मा हुने भएकोले नगर सभामा पेश गर्ने नीति बजेट तथा कार्यक्रममा पेश गर्न टोल बस्ती स्तरबाट नै योजना संकलन गरिने व्यहोराको सुचना ।

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन गरिएको हुदा सफल उम्मेद्वारहरुले सूचना प्रकाशन भए बमोजिम समय मै सम्पर्क गर्नुहुन जानकारीको लागि सुचीत गरिन्छ ।

आधारभुत तहको नतिजा प्रकाशन

आधारभुत तहको नतिजा प्रकाशन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रधान मन्त्री रोज‍गार कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति २०७५ चैत्र महिना भित्र आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

योजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राप्ती नगरपालिकाबाट चालु आ.व. २०७५।०७६ संचालन हुने भौतिक पूर्वाधार तर्फका सवै योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरी यही मिति २०७५ फागुन २१ गते भित्र योजना सम्झौता गरी सक्नु हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सच्याइएको खाेला टेन्डरको विवरण

सच्याइएको खाेला टेन्डरको विवरण

लोथर खोला टेन्डर सम्बन्धी सूचना ।

लोथर खोलाको टेन्डर सम्बन्धी सूचना ।

संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०७५।०९।११ मा प्रकाशित वि.नं.

नगर सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना ।

नगर सभाको बैठक बस्ने मिति २०७५ पौष २२ गते हुने भएको हुदा सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी राय सुझावको लागि सार्वजनिक सुचना ।

प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण (IEE)  सम्बन्धी राय सुझावको लागि सार्वजनिक सुचना १५ दिन भित्र नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

उमेरको हद सच्याइको बारे सुचना ।

यस कार्यालयबाट भण्डारा अस्पतालको लागि मिति २०७५।०९।११ मा प्रकाशित वि.नं. १८/२०७५-७६ को उमेरको हद सच्याइको  व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना सुचित गरिन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ आ.व. ०७५/७६ को प्रथम चौमासिक

सार्वजनिक सुनुवाइ आ.व. ०७५/७६ को प्रथम चौमासिक मिति २०७५ पौष १४ गते दिनको १ बजे हुने हुदा सम्पूर्ण नगरबासीहरु उपस्थित भइ दिनुहुन अनुरोध छ ।

सेवा करारमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ विभिन्न पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पत्र/निर्देशन लागत सहभागिता सम्बन्धी ।

लागत सहभागिताको कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र तथा निर्देशन

लेखापरिक्षकको नामावलि सिफारिस गरि पठाइदिने बारे

नगर क्षेत्र भित्रका सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई लेखापरिक्षकको नामावलि सिफारिस गरि पठाइदिने बारे सुचना!

सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन

मिति २०७५।०७।०९ मा प्रकाशित वि.नं. १३/०७५-७६ को सव इन्जिनियर पदको अन्तरवार्ता मिति २०७५।०८।२१ गते सम्पन्न भइ नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

सव इन्जिनियर पदको संक्षिप्त सची प्रकाशन गरिएको ।

मिति २०७५।०७।०९ मा प्रकाशित वि.नं. १३ को सव इन्जिनियर पदको संक्षिप्त सची प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्रमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सक्नेछन ।

साथै दरखास्त फारम संलग्न छ ।

तलब भत्ता निकासा सम्बन्धी सुचना!

राप्ती नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको २०७५ साउन भदौ र असोजको तलब चाडपर्व खर्च र विद्यालय संचालन मसलन्द निकासा बिवरण

नतिजा प्रकाशन सूचना ।

यसमा संलग्न नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना पि डी एफ फाइलमा अपलोड छ । सूचना बमोजिम सफल उम्मेद्वारले ७ दिन भित्र नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त सूची प्रकाशन वि.नं.१-३/०७५-७६ तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना बमोजिम अन्तरवार्ता हुने हुदा अन्तरवार्ता सुरु हुन १ घण्टा अगावै उपस्थित हुन पर्ने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

दरखास्त रद्द सम्बन्धि सूचना ।

१ जना कार्यालय सहयोगी पदमा दरखास्त रद्द गरिएको सुचना ।

सेवा करारको दरखास्त स्वीकृत संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सूचना प्रकाशन

सेवा करारको दरखास्त स्वीकृत संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सूचना प्रकाशन छ भने कार्यालय सहयोगी वि.नं. ४/२०७५-७६ को अन्तरवार्ता भने मिति २०७५।०६।०४ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सुचना-२ कपी रहेको छ ।

 

हार्दिक शुभकामना !!!

नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तिजको अवसरमा देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पुर्ण आमा, दिदिवहिनी हरुमा हार्दिक सुभकामना व्यक्त गर्दै  यो तिजले हामी नेपाली महिलाहरुले प्राप्त गरेका महान उपलब्धीलार्इ एकताबद्ध रुपले संस्थागत गर्दै हाल समाजमा भएका सबैखाले विकृति विसंगति कुरिति कुसंस्कार हत्या

अत्यन्न जरुरी सूचना ।

ढुङ्गा गिटी बालुवा विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस न.पा.द्धारा सेवा करार लिने सम्बन्धी मिति २०७५-०५-१२ मा प्रकाशित सुचना ना.प्रा.स./नायव पशु सेवा प्राविधिक/अनमी/कार्यालय सहयोगी पदको विज्ञापनमा अनुसार दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धी सवैमा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ  ।

साथै आवेदन फारम साथै संलग्न दोस्रो पिडिएफ फाइलबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

३/३ महिना प्रकाशन गरिने सूचना

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ५ बमोजिम स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु

नगरसभाको बैठक सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना ।

नगरसभाको बैठक आव्हान सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना ।

नगरसभा सदस्यहरुलाई मिति २०७५ असार १० गते अनिवार्य उपस्थथितिलागि अनुरोध छ ।

यस भन्दा अघिल्लो प्रशाशित सूचनामा भुलबस असार ९ गते लेखिएकोमा सुधार गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

योजना माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

योजना माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७० र ३० कार्यक्रम

सेवा सव इन्जिनिर नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

सेवा सव इन्जिनिर नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना।

सफल उमेद्वारले ७ दिन भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।

सव इन्जिनयर सेवा करारको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

सव इन्जिनयर सेवा करारको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७५ जेठ २ गते ८ बजे ।

 

अपाङ्ग सहायक सामाग्री कार्यक्रम स्थगित भएको सुचना !!!

राप्ती नगरपालिकामा मापन भएका सबै अपाङ्गहरुका लागि मिति २०७५।०१।२७ मा बितरण गर्ने भनिएको अपाङ्ग सहायक सामाग्री तयार हुन बाँकी रहेकोले बितरण कार्यक्रम स्थगित भएको यसै सुचना मार्फत सम्पुर्णमा जानकारी गराइन्छ।

घरधुरी सर्वेक्षण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

घरधुरी सर्वेक्षणको लागि फाराम भर्न गणकहरु खटाइएको हुँदा सम्पूर्ण राप्ती नगरबासीहरु सत्य तथ्य विवरण बताई भावी नगर विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न सक्दो सहयोग गरिदिनुहुनु राप्ती नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

मेलमिलाप कर्ताको सुचीकृत सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

मेलमिलाप कर्ताको सुचीकृत सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

उक्त सूचना बमोजिम आवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

ऐलानी जग्गा उपभोक्ताको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

ऐलानी जग्गा उपभोक्ताको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सोही अनुसार लगत तयारी गर्नुहुन अनुरोध छ ।

वडा कार्यालयको पत्र साथै संलग्न छ ।

एकीकृत सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

एकीकृत सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना अनुसार कार्यान्वय हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना सूचित गरिएको छ ।

कुष्ठरोगका बिरामी खोज पर्तालका लागि घरधुरी सर्वेक्षण हुने सुचना

राप्ती नगरपालिका र जिल्ला जनस्वास्थ्य भरतपुरको संयोजकत्वमा कुष्ठरोगका बिरामी खोज पर्तालका लागि यही मिति २०७४।१२।२६ देखि ३० सम्म घरधुरी सर्वेक्षण हुन गइरहेको हुँदा सम्बन्धित बिरामीको सही विवरण उपलब्ध गराइ रोग निदानमा सहयोग गरिदिनुहुन सबैमा अनुरोध छ।साथै कुष्ठरोगिहरुले नगरभित्रका ५ वटा स्वास्थ संस्

सव इन्जिनियर सेवा करारमा राख्ने सम्बन्धी सूचना

सव इन्जिनियर सेवा करारमा राख्ने सम्बन्धी सूचना ।

यो सूचना मिति २०७४ चैत्र १८ को पारदर्शी दैनिकमा पनि प्रकासित गरिएको छ ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिफारिस गरिएको सूचना

राप्ती नगरपालिकाबाट मिति २०७४।५।३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्तवाल उमेद्वारहरुको नतिजाको आधारमा सिफारिस गरिएको छ । ७ दिनभित्र सफल उमेद्वारहरुले करार सम्झौताको लागि सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना सूचित गरिएको छ ।

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि

स्वीस सरकारबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना

कार्यापालिका बैठक सम्बन्धमा ।

कार्यापालिकाको २१ बोर्ड बैठक मिति २०७४।११।२३ गते दिनको २ बजे हुने भएकोले बैठकमा सहमागी भइ दिनुहुन कार्यपालिकाको सदस्य ज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

राप्ती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धि सुचना

राप्ती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।

नगरसभाको बैठक सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना

नगरसभाको बैठक सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना

मिती २०७४ माघ १२ गते शुक्रबार विहान ७ ३० बजे

स्थान राप्ती नगरपालिका-७  वडाको सभाहल

सुचना प्रविधि अधिकृत छनौट भएको

सुचना प्रविधि अधिकृत छनौट भएको जानकारी सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई

सार्वजनिक सुनुवाई

सेवा करार

विज्ञापन

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना