FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

बाबुआमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै।

बाबुआमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी वडा कार्यालयलाई पत्र। यदी आफ्नो टोल छिमेकमा यस किसिमका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु छन भने नजिकको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गराईदिनुहु अनुरोध छ।

Pages