FAQs Complain Problems

Decisions

बाह्रौ नगरसभा निर्णय कपी

बाह्रौ नगरसभा निर्णय कपी

भू-उपयोग परिषदको निर्णय

भू-उपयोग परिषदको राप्ती नगरपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गाको भू उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धि  निर्णय

११ औ कार्यपालिका बैठक

११ औ कार्यपालिका बैठक

Pages