FAQs Complain Problems

News and Notices

जग्गाको स्वामित्व दर्ता श्रेस्ता फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने ३५ दिने सूचना सम्बन्धमा।

राष्ट्रिय भूमि आयोग ताहाचल काठ्माण्डौको मिति २०७९।०४।३१ को सूचना, विगतका आयोग समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ र निवेदनका लागि अनुसूची २  यसै साथ संलग्न गरिपठाईएको छ। सूचना बमोजिम तोकिएको समयभित्र राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिको सचिवालयमा निवेदन पेश गर्नका ला

Pages