FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

विउ विक्री वितरण सम्बन्धमा ।

विउ विक्री वितरण सम्बन्धमा ।

गरिमा धानको क्षेती पूर्ती सम्बन्धमा ।

श्री गरिमा धान संग सम्बन्धित सवै

राप्ती नगरपालिका ।

जिन्सी सामानको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका ।

राजश्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

प्रत्येक वडाले आ-आफ्नो वडामा संकलित राजश्व विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुुन अनुरोध छ ।

Pages