FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

योजना संकलन गरिने सम्बन्धी सूचना ।

राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभा मिति २०७६ असार १० मा हुने भएकोले नगर सभामा पेश गर्ने नीति बजेट तथा कार्यक्रममा पेश गर्न टोल बस्ती स्तरबाट नै योजना संकलन गरिने व्यहोराको सुचना ।

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन गरिएको हुदा सफल उम्मेद्वारहरुले सूचना प्रकाशन भए बमोजिम समय मै सम्पर्क गर्नुहुन जानकारीको लागि सुचीत गरिन्छ ।

Pages