FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली अध्यवधिक सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सबै

राप्ती नगरपालिका

 

मतदाता नामावली अध्यवधिक सम्बन्धी दावि विरोध समेतको कार्यक्रम सूचना संगल्गन छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.