FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राजश्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

प्रत्येक वडाले आ-आफ्नो वडामा संकलित राजश्व विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.