FAQs Complain Problems

News and Notices

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रस्तुत विषयमा भण्डारा अस्पताल, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस नगरपालिकाबाट मिति २०७८।११।११ मा प्रकाशित वि.नं. २-०५।०७८-७९ को सूचना अनुसार ल्याब टेक्निसियन, अ.हे.ब.

Pages