FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

अनमी र अहेव चौथो तहको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ।

मिति २०७७।०२।२० मा प्रकाशित अनमी र अ हे व पदको प्रकाशित विज्ञापन संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको छ । संक्षिप्त सुचीमा परेका उम्मेद्वारले सुचना बमोजिम अन्तर्वाता परिक्षामा सहभागी हुन सम्बन्धी सबैमा सूचीत गरिन्छ ।

कृषी अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

कृषी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

कृषी अधिकृतको संक्षिप्त सुची प्रकाशन

कृषी अधिकृत पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

शोक विज्ञप्ती

राप्ती नगरपालिका चितवनको शोक विज्ञप्ती

Pages