तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (65 votes)
राम्रो
29% (63 votes)
ठिकै
41% (89 votes)
Total votes: 217