तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
29% (57 votes)
राम्रो
29% (56 votes)
ठिकै
42% (82 votes)
Total votes: 195