तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (62 votes)
राम्रो
28% (59 votes)
ठिकै
42% (87 votes)
Total votes: 208