FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खाद्य गोदाम घर थ्रेसिङ्गफ्लोर र कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना!

लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम अन्य पुर्वाधार स्थापना गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ यसैसाथ संलग्न गरिएको जानकारी गराईन्छ।

invitation for national conmpetitive Bidding

invitation for national conmpetitive Bidding

Invitation For sealed Quatation and Public Notice

Invitation For sealed Quatation and  Public Notice

Pages