FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्ड नं. ६

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

११.१ १०८४ २५९९ २८४३ ५४४२

 

Nepali
Ward Contact Number: 
9845482592