FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्रमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सक्नेछन ।

साथै दरखास्त फारम संलग्न छ ।

Pages