FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुले अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा विगत देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ रहेको कतिपय सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण नविकरण भएको नदेखिएकोले नविकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुले मिति : २०८० भाद्र ३१ सम्म आ-आफ्नो वडामा गई नविकरण गर्नुहुन सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, नविकरण नभएको लाभग

Pages