FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ना प्रा स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रस्तुत विषयमा राप्ती नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कृषी शखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस नगरपालिकाबाट मिति २०८०।०३।१२ मा प्रकाशित वि.नं.

राजश्व रकम दाखिला अवधि सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा आ.व. २०७९।०८० को तहाँ वडामा उठेको सबै प्रकारको राजश्व मिति २०८०।०३।२९ गते १ बजे भित्र राजश्व दाखिला गरी सोको बैंक भौचर लेखा शाखामा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।

ना प्रा स पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट मिति २०८०।०३।१२ मा प्रकाशित वि.नं.

Pages