FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रस्तुत विषयमा भण्डारा अस्पताल, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस नगरपालिकाबाट मिति २०७८।११।११ मा प्रकाशित वि.नं. २-०५।०७८-७९ को सूचना अनुसार ल्याब टेक्निसियन, अ.हे.ब.

Pages