FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे

स्वास्थ्य तर्फ कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे छ । सफल उम्मेदवारले तुरुन्त नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

चौथो तहको अ हे व र अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

वि न १-२/२०७६-७७ को चौथो तहको अ हे व र  अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना  ।

Pages