FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राजश्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

प्रत्येक वडाले आ-आफ्नो वडामा संकलित राजश्व विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुुन अनुरोध छ ।

हावाहुरीको घर पूर्णक्षेती विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय सबै

राप्ती नगरपालिका ।

हावाहुरीको घर पूर्णक्षेती विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

Pages