FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ राहत लाभग्राहीहरुको बैँक खाता उपलब्ध गराउने बारे वडा कार्यालय सबै

प्रस्तुत विषयमा संघिय कार्यक्रम बमोजिम तहाँ वडाबाट कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित भई राहत लाभग्राहीको सुचिमा सुचिकृत भएका यसैसाथ संलग्न विवरण बमोजिमका लाभग्राहीहरुलाई रु १०००० ।- का दरले राहत रकम उपल्बध गराउन निजहरुको NIC Asia बैँकमा खाता खोली सो को विवरण एकमुष्ठ रुपमा १९ गते भित्र नगरपालिका कार्या

सेवा प्रवाह बन्द स्मब्नधी सुचना

सेवा प्रवाह बन्द स्मब्नधी सुचना

खरको छानो विस्थापित कार्यक्रमको प्रगति सहित सम्पर्कमा आउनेबारे सूचना

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत खरको छानो विस्थापित गर्न सम्झौता भई १८००० रकम बैँक खाता मार्फत बुझेका लाभग्राहीहरुले दोश्रो किस्ताको लागि प्रगति विवरण सहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबै लाभग्राहीहरुको लागि सूचना! 

Pages