FAQs Complain Problems

घाइते/अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका ।

घाइते/अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे