FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइ दिनेबारे ।

विषय : सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा ।

 

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका