FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि पकेट क्षेत्रको निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना!

राप्ती नगरपालिका भित्र कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना तथा मागपत्र नवेदनको ढाँचा यसै साथ संलग्न रहेको जानकारी गराईन्छ।

वडा कार्यालयलाइ परिपत्र सम्बन्धमा

वडा कार्यालयलाइ योजना सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा

Pages